حافظ

دیوان حافظ

عیش نقد

صوفی بیا که آینه صافیست جام را تا بنگری صفای…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

وقت رندی

روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

دام زلف

به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است بکش به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

محرم راز

المنه لله که در میکده باز است زان رو که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نشان یار

شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراق یار نه…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

زلف پریشان

خواب آن نرگس فتان تو بی چیزی نیست تاب آن…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سرو سیم اندام

ساقیا برخیز و درده جام را خاک بر سر کن…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آرامگه یار

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

قحط وفا

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است وز…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چشم صراحی

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به…

بیشتر بخوانید »