حافظ

دیوان حافظ

خال نکو

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست که هر چه…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نیاز و ناز

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و اندر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

هجران

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست حال…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چراغ خلوتیان

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت درده قدح که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

طریق ادب

منم که گوشه میخانه خانقاه من است دعای پیر مغان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سرا پرده محبت

دل سراپرده محبت اوست دیده آیینه دار طلعت اوست من…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

زلف دلکش

دارم امید عاطفتی از جانب دوست کردم جنایتی و امیدم…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گوی فصاحت

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت بشکست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آتش دل

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

مژه گل

رونق عهد شباب است دگر بستان را می‌رسد مژده گل…

بیشتر بخوانید »