روایت کتزیاسکورش

بررسی روایت کتزیاس

روایت کتزیاس چندان درخور اعتماد نیست ، بویژه نمیتوان پذیرفت که مردی چون کورش شاهنشاهی خود را دو بهره کرده باشد . امام این روایت شباهتی با داستان هرودتوس هم دارد زیرا با انکه .ی ننوشته است که در بیکیان قبیله ای از ماسگت ها بودند انان را هماوردان کورش می خواند .

میدانیم که هرودتوس از روایات گوناگونی که در مورد پایان زندگی کورش وجود داشت ، آگاه بوده است . در نظر اول چنین می نماید که روایت کتزیاس یکی از آن روایات گوناگون بوده است اما به گمان ما – شاهپور شهبازی –  چنین اندیشه ای درست نیست . این یک قاعده عمومی است که هرجا نوشته های هرودتوس و کتزیاس با هم دیگرگونی دارد مطالب هرودتوس صدبار درست تر و به راستی نزدیکتر از انچه کتزیاس آورده است ، میباشد

کتزیاس ظاهرا می دانسته که کالبد کورش را پارسیان به پاسارگاد برده اند و متوجه اهمیت و پایگاه بلند سکاهای هئوم و رگه در میان یاران شاهنشاه ایرام بوده است . و نیز ظارها میدانسته که دربیکیان یکی از قبیله های سکائی بودند و برای اینکه روایت هرودتوس را به شیوه پارسی پسندانه ای نقض کند چنان داستانی را از خود ساخته است

 

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *