قرن دهم هجری – 873 الی 970 شمسی

شعرا

زندگی نامه خواری تبریزی

خواری از شاگردان لسان شیرازی است . شاعری نازک خیال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شریف تبریزی

شریف تبریزی از شاعران چیره دست تبریز است وی در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قاضی میر احمد

نام جد امی قاضی میر احمد آقا کمال الدین حسین…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حیرتی تونی

ملا حیرت در شهر تون به دنیا آمده ولی چون…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حالتی تبریزی

قاسم بیگ از تراکمه بود ولی بیشتر عمر خود را…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آقا رضی اصفهانی

رضی معروف به آقا رضی از شاعران شیرین بیان اصفهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اهلی شیرازی

محمد از بزرگ ترین شاعران سده دهم هجریست که در…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه حافظ کمال الدین

حافظ کمال الدین حسین واحد العین از دارالسلطن هرات بود…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه مجدالدین ابراهیم

خواجه مجدالدین از دارالملک شیراز است خیلی جامع کمالات و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اهلی ترشیزی

اهلی از شاعران دربار سلطان حسین بایقرا و از جمله…

بیشتر بخوانید »