معاصر

شعرا

زندگی نامه سید محمدحسین بهجت تبریزی تخلص شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی تخلص به شهریار (پیش از آن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رحمت شیرازی

میرزا عبدالله پسر میرزا محمود حکیم ، پسر میرزا شفیع…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رنجی تهرانی

هادی فرزند مهدی در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهیلی تبریزی

میرزا احمد از شاعران خوش ذوق و از مشروطه خواهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صبوری خراسانی

حاجی میرزا محمد کاظم فرزند حاجی محمد باقر کاشانی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صغیر اصفهانی

محمد حسین فرزند اسد الله به سال ۱۲۷۱ در اصفهان…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر یحیی بهجت نیا

استاد بیماری های زنان و مامائی استاد دکتر یحیی بهجت…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر مهدی امیر موحدی

استاد و رئیس بخش بیماریهای زنان و مامائی بیمارستان دکتر…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر منوچهر اقبال

استاد کرسی بیماریهای گند زا دکتر اقبال در سال ۱۲۸۷…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر انور شکی

استاد جراحی قفسه صدری استاد دکتر انور- شکی نخستین کسی…

بیشتر بخوانید »