ریاضیدان

ریاضیدان

اوحد الدین محمد انوری ایبوردی

انوری در یکی از قراء ایبورد خراسان واقع در دشت…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

ابونصر محمد بن محمد فارابی

ابونصر محمد بن محمد فارابی در سال ۲۵۲ – ۲۵۹یا…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه محمد ، احمد و حسن پسران موسی فرزند شاکر

سه برادر و فرزند موسی فرزند شاکر اهل خراسان در…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه محمد کرجی

آنچه از زندگی کرجی میدانیم چندان زیاد نیست . باید…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابوالوفای بوزجانی

محمد بن محمد بن یحیی مشهور به ابوالوفای بوزجانی ریاضیدان…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه امیری فرهانی

محمد صادق ملقب به ادیب الممالک پسر حاج میرزا حسین…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه اشهری نیشابوری

  حکیم شاپور یا شاهفور ، فرزند محمد از اولاد…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه ابونصر فارابی

ابو نصر فارابی در سال ۲۵۰ در وسیج نزدیک فاراب…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه ابوعلی سینا

ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال  ۳۵۹…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه خوارزمی

ابو عبدالله محمد بن موسی خوارزمی که ریاضیدانان اروپا او…

بیشتر بخوانید »