زندگی نامه شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی

شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی « یا علی بن احمد »عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری از چهره های بسیار درخشان عرفان ایرانی است که در آزاد اندیشی و مردم گرائی جهانی و وسعت نظر انسانی و تفکر والای عرفانی ممتاز و کم نظیر است. گفتار وکردار این عارف کیهان گرای … ادامه خواندن زندگی نامه شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی