شعرا

شعرا

زندگی نامه مغربی تبریزی

محمد شیرین ملقب به شمس الدین فرزند عز الدین در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صفی علیشاه

حاجی میرزا محمد حسن ملقب به صفی علیشاه فرزند محمد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فضولی بغدادی

محمد فرزند سلیمان از شاعران قوی مایه سده دهم هجریست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مجیر بیقانی

مجیر الدین از گویندگان بنام سده ششم هجریست . زادگاه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حیدری تبریزی

حاج حیدر از شاگردان ممتاز لسانی شیرازی است نخست در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اکبر شاه هندی

اکبر شاه ملقب به جلال الدین پسر همایون شاه به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حسین قلی حسینی شرفویی

حسین قلی حسینی شرفویی فرزند نجفقلی حسینی منصورآبادی در دوم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن ورزی

ابوالحسن ورزی متخلص به ورزی فرزند حسین فلاح زاده از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابواسحاق ابراهیم بن محمد بخاری جویباری

ابواسحاق ابراهیم بن محمد بخاری جویباری یا محمدابراهیم بن محمد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میرزا محمد تقی بهار

میرزا محمد تقی متخلص به بهار در هفدهم آذر سال ۱۳۶۵…

بیشتر بخوانید »