شعرا

شعرا

زندگی نامه واله داغستانی

علی قلی خان فرزند محمد علی خان معروف به واله…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عطای رشتی

حسین معروف به ادیب السلطنه سمیعی ، فرزند میرزا حسن…

بیشتر بخوانید »
روزنامه نگار

زندگی نامه گلشن مشهدی

علی اکبر فرزند حاج محمد در سال ۱۲۸۰ – ۱۳۱۹…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا محمد امین

مولانا محمد امین در سلک خوش نویسان زمان منتظم است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مراد قائدی شرفویی

مراد قائدی شرفویی در ۳ فروردین ماه ۱۲۹۰ – ۱۰…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوبکر محمدبن علی خسروی سرخسی

ابوبکر محمدبن علی خسروی  سرخسی از شاعران نامدار فارسی زبان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد زهری

محمد زهری در سال ۱۳۰۵ در روستای عباس آباد نزدیک…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه امیر هوشنگ ابتهاج معروف به ه.الف سایه

امیر هوشنگ ابتهاج  معروف به «ه.الف سایه» در ۶ اسفند…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو محمد بدیع بن محمد بلخی

  ابو محمد بدیع بن محمد بلخی مداح و معاصر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه وفات فیاض لاهیجانی

عبد الرزاق فرزند علی معروف به فیاض لاهیجی از شعرا…

بیشتر بخوانید »