رزم ايرانيان و تورانيان

جنگ دوازده رخ

پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران

بى‏آزار لشکر بفرمان شاه همى رفت منزل بمنزل سپاه‏ چو…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

فرستادن کى‏خسرو گودرز را به جنگ تورانیان

پس آگاهى آمد آمد بپیروز شاه که آمد ز توران…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

در خواندن افراسیاب سپاه را

دل شاه ترکان چنان کم شنود همیشه برنج از پى…

بیشتر بخوانید »
جنگ دوازده رخ

داستان دوازده رخ‏

جهان چون بزارى برآید همى بد و نیک روزى سرآید…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

بازگشتن رستم به درگاه شاه

ز توران سپه برنهادند رخت سلیح گرانمایه و تاج و…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

گریختن افراسیاب از رستم

چنین گفت پیران بافراسیاب که شد روى گیتى چو دریاى…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

کشتى گرفتن رستم و پولادوند

بکشتى گرفتن نهادند روى دو گرد سر افراز و دو…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم رستم با پولادوند

چو بشنید رستم دژم گشت سخت بلرزید برسان برگ درخت‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

رزم پولادوند با گیو و توس

چو بنمود خورشید تابان درفش معصفر شد آن پرنیان بنفش‏…

بیشتر بخوانید »
رزم ايرانيان و تورانيان

نامه افراسیاب به پولادوند

از ایوان بدشت آمد افراسیاب همى کرد بر جنگ جستن…

بیشتر بخوانید »