ساسانیان

اردشیر بابکان

آگاهى یافتن اردوان از کار گلنار و اردشیر

چنان بد که بى‏ماه روى اردوان نبودى شب و روز…

بیشتر بخوانید »
اردشیر بابکان

گفتگوى اردشیر با وزیر

چو هنگامه زادن آمد فراز از ان کار بر باد…

بیشتر بخوانید »
اورمزد

اندرز کردن اورمزد و مردن

چو دانست کز مرگ نتوان گریخت بسى آب خونین ز…

بیشتر بخوانید »
شاپور ذو الاكتاف

شبیخون زدن شاپور و گرفتن قیصر روم

بسى بر نیامد برین روزگار که شد مردم لشکرى شش…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

هنر نمودن بهرام در شکارگاه

دگر هفته با لشکرى سرفراز بنخچیرگه رفت با یوز و…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

داستان بهرام گور با کبروى و ناروا کردن او مى را

چو بنشست مى خواست از بامداد بزرگان لشکر برفتند شاد…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

نامه بهرام گور نزد برادرش- نرسى و ایرانیان

چو شد کار توران زمین ساخته دل شاه ز اندیشه…

بیشتر بخوانید »
بهرام گور

گریختن بهرام گور از هندوستان با دختر شنگل

چو بهرام با دخت شنگل بساخت زن او را همى…

بیشتر بخوانید »
بلاش

رزم سوفراى با خوشنواز

چو آگاهى آمد سوى خوشنواز بدشت آمد و جنگ را…

بیشتر بخوانید »
انوشیروان

سزا دادن کسرى الانان و بلوچیان و گیلانیان را

ز دریا براه الانان کشید یکى مرز ویران و بیکار…

بیشتر بخوانید »