بهرام گور

رفتن بهرام گور به هندوستان با نامه خود

چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه

بر آراست بر ساز نخچیرگاه‏

بلشکر ز کارش کس آگه نبود

جز از نامدارانش همره نبود

بیامد بدین سان بهندوستان

گذشت از بر آب جا دوستان‏

چو نزدیک ایوان شنگل رسید

در پرده و بارگاهش بدید

برآورده‏یى بود سر در هوا

بدربر فراوان سلیح و نوا

سواران و پیلان بدر بر بپاى

خروشیدن زنگ با کرّ ناى‏

چو بنهاد بر نامه بر مهر شاه

بر آراست بر ساز نخچیرگاه‏

بلشکر ز کارش کس آگه نبود

جز از نامدارانش همره نبود

بیامد بدین سان بهندوستان

گذشت از بر آب جا دوستان‏

چو نزدیک ایوان شنگل رسید

در پرده و بارگاهش بدید

برآورده‏یى بود سر در هوا

بدربر فراوان سلیح و نوا

سواران و پیلان بدر بر بپاى

خروشیدن زنگ با کرّ ناى‏

شگفتى بدان بارگه بر بماند

دلش را باندیشه اندر نشاند

چنین گفت با پرده داران اوى

پرستنده و پاى‏کاران اوى‏

که از نزد پیروز بهرامشاه

فرستاده آمد بدین بارگاه‏

هم اندر زمان رفت سالار بار

ز پرده درون تا بر شهریار

بفرمود تا پرده برداشتند

بارجش ز درگاه بگذاشتند

خرامان همى رفت بهرام گور

یکى خانه دید آسمانش بلور

ازارش همه سیم و پیکرش زر

نشانده بهر جاى چندى گهر

نشسته بنزدیک او رهنماى

پس پشت او ایستاده بپاى‏

برادرش را دید بر زیرگاه

نهاده بسر بر ز گوهر کلاه‏

چو آمد بنزدیک شنگل فراز

ورا دید با تاج بر تخت ناز

همه پایه تخت زرّ و بلور

نشسته برو شاه با فرّ و زور

بر تخت شد شاه و بردش نماز

همى بود پیشش زمانى دراز

چنین گفت زان کو ز شاهان مهست

جهاندار بهرام یزدان پرست‏

یکى نامه دارم بر شاه هند

نوشته خطى پهلوى بر پرند

چو آواز بهرام بشنید شاه

بفرمود زرّین یکى زیرگاه‏

بران کرسى‏ء زرْشْ بنشاندند

ز درگاه یارانش را خواندند

چو بنشست بگشاد لب را ز بند

چنین گفت کاى شهریار بلند

زبان بر گشایم چو فرمان دهى

که بى‏تو مبادا بهى و مهى‏

بدو گفت شنگل که برگوى هین

که گوینده یابد ز چرخ آفرین‏

چنین گفت کز شاه خسرو نژاد

که چون او بگیتى ز مادر نزاد

مهست آن سر افراز بر روى دهر

که با داد او زهر شد پاى زهر

بزرگان همه باژدار وى‏اند

بنخچیر شیران شکار وى‏اند

چو شمشیر خواهد برزم اندرون

بیابان شود همچون دریاى خون‏

ببخشش چو ابرى بود دُرّبار

بود پیش او گنج دینار خوار

پیامى رسانم سوى شاه هند

همان پهلوى نامه‏یى بر پرند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *