سهراب سپهری

ما هیچ، ما نگاه

تا انتها حضور

امشب در یک خواب عجیب رو به سمت کلمات باز…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

اینجا همیشه تیه

ظهر بود . ابتدای خدا بود . ریگزار عفیف گوش…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

سمت خیال دوست

ماه رنگ تفسیر مس بود . مثل اندوه تفهیم بالا…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

تنهای منظره

کاج های زیادی بلند . زاغ های زیادی سیاه .…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

چشمان یک عبور

آسمان پر شد از خال پروانه های تماشا . عکس…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

بی روزها عروسک

این وجودی که در نور ادراک مثل یک خواب رعنا…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

متن قدیم شب

ای میان سخن های سبز نجومی ! برگ انجیر ظلمت…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

اینجا پرنده بود

ای عبور ظریف! بال را معنی کن تا پر هوش…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

شعر هم سطر

صبح است. گنجشک محض می خواند. پاییز، روی وحدت دیوار…

بیشتر بخوانید »
ما هیچ، ما نگاه

از آب ها به بعد

روزی که دانش بر لب آب زندگی میکرد، انسان در…

بیشتر بخوانید »