عطاری

حجم سبز

سوره ء تماشا

به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

شب تنهایی خوب

گوش کن ، دورترین مرغ جهان می خواند . شب…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

صدای دیدار

با سبد رفتم به میدان ، صبحگاهی بود . میوه…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

تپش سایه دوست

تا سواد قریه راهی بود . چشم های ما پر…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

پشت دریاها

قایقی خواهم ساخت ، خواهم انداخت به آب . دور…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

واحه ای در لحظه

به سراغ من اگر می آیید ، پشت هیچستانم .…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

نشانی

« خانه دوست کجاست ؟ » در فلق بود که…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

پیغام ماهی ها

رفته بودم سر حوض تا ببینم شاید ، عکس تنهایی…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

غربت

ماه بالای سر آبادی است ، اهل آبادی در خواب…

بیشتر بخوانید »
حجم سبز

در گلستانه

دشت‌هایی چه فراخ ! کوه‌هایی چه بلند ! در گلستانه…

بیشتر بخوانید »