دیوان حافظ

دیوان حافظ

لطف بی نهایت

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شی قدر

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

کوی میکده

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دری دگر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

قصر اهل

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چین گیسو

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گلستان وصال

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیکر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

کیمیای هستی

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

ایام شباب

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است خم…

بیشتر بخوانید »