تولد و کودکی کورش هخامنشیروایت هرودتوسکورش

اصالت گفته های هردوتوس

اکنون که عیب روایت هرودتوس را همه گفتیم ، هنرش را نیز بگوئیم :

وی در این داستان بیشتر از هر نویسنده دیگری به تاریخ نزدیک است همچنانکه وی میگوید پدر کورش کمبوجیه اول ، فرمانروای پارس بود و دست نشانده مادها به شمار میرفت . خود کورش نیز فرمانبردار ایشتوویگو بود . رای هرودتوس درباره مادر کورش نیز درست است زیرا گزنفن ، جستینوس و دیودروس هم بر این گواهی داده اند .

اینکه پادشاهی دختر خود را به یکی از زیر دستانش به زنی بدهد شیوه ای باستانی است و دلیلی نداریم که آن را درباره ایشتوویگو نپذیریم . از این گذشته نباید فراموش کرد که بسیاری از مادها سرسختانه با داریوش بزرگ جنگیدند تا مردی از خودشان را به تخت بنشانند ، لیکن همین مادها یکباره سر به فرمان کورش نهادند و پادشاه خود را گرفته بدو سپردند . این گواه آنست که مادها خود را از کورش جدا نمیدانستند و او را بیگانه نمی شمردند . همچنین یادآور می شویم که در روزگار خود کورش ، هاتفان بتخانه های یونانی از نژاد پدر و مادر کورش به خوبی آگاه بودند و می دانستند که وی پسر شاه پارس و شاهدخت ماد بوده است .

پایان داستان ، پیوند بزرگان ماد با کورش ، جنگ یکم که در آن مادها به کورش پیوستند و جنگ دوم که در آن ایشتوویگو را گرفته و به کورش تسلیم کردند و رفتار کورش با پدر بزرگش همه و همه تاریخ است و افسانه نیست و نشان میدهد که هرودتوس بهترین و درست ترین روایت ها را برگزیده است و سودمند ترین اگاهی ها را به ما داده است زیرا چنانکه خواهیم آورد نیونه ئید پادشاه بابل که هم رزم و همزمان کورش بود نیز این رویدادها را درست مانند هرودتوس آورده است بنابراین کسی که کورش را افرین می کند ناچار است بر هرودتوس که این شاهنشاه بزرگ را به ما شناسانیده است و مایه آفرین جهانیان بر او گشته درود بفرستد

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *