حمله به بابل و فتح آن در زمان کورشروایت هرودتوسکورش

گشودن بابل به روایت هرودتوس

هردتوس پس از یاد کردن و ستودن برج و باروی بابل گویت : کورش آهنگ جنگ با لابوننتوس پادشاه بابل کرد . … ، و از ایران راه افتاد چون به رود گیندس – دیاله امروز – رسید یکی از اسبان مقدس خود را به آب انداخت تا با شنا از رود بگذرد ولی آب اسب را برد ، کورش به خشم آمد و سوگند خورد که از آب رود چندان بکاهد که زنی هم بتواند بی آنکه زانو ترکند از آن بگذرد ،

پس بفرمود تا در هر سوی رودخانه یکصد و هشتاد جویبار بزرگ کندند و آب گیندس را به ۳۸۰ جویبار انداخت و از قدرت و ژرفنایش بسیار کاستند کورش همه تابستان را بر سر این کار گذاشت و در بهار سال دیگر به سوی بابل شتافت  . بابلیان در دشت نزدیک شهر با وی درآویختند و شکست خوردند و به باروهای خود پناه بردند و از آنجا که دور اندیشانه خوار و بار چند ساله فراهم آورده بودند از محاصره شدن بیمی نداشتند . لیکن کورش جنگاورترین سربازان ایرانی را در دو جائی که فرات بدرون شهر میرفت و از آنجا بیرون می آمد ، نشاند و خود با سربازان ناکار دیده و کارگران فراوان جویبارهائی کند و رود فرات را کم آب کرد. آنگاه سپاهیان وی از بالا و پائین بر رود زدند و به شهر در آمدند . بابل چنان بزرگ بود که گروهی از مردم تا دیری از این پیشامد آگاهی نیافتند و بیشتر بابلیان هم سرگرم برگزاری یکی از جشن های خود بودند و بزم و نوش داشتند ولی هنگامی که مستی از سرشان پرید ، دریافتند که کار از کار گذشته و شهر به دست پارسیان افتاده است

.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *