همسر و فرزندان کورش

کورش

کاسه دانه ، همسر کورش

تا آنجائی که میدانیم کورش یکی از وفادارترین مردان روزگار…

بیشتر بخوانید »
کورش

فرزندان کورش

این ها بودند فرزندان کورش که نام ایشان و نشانشان…

بیشتر بخوانید »
کمبوجیه

کمبوجیه

کمبوجیه بزرگترین فرزند کورش بود و احتمالا در ۵۵۸ زاده…

بیشتر بخوانید »
کورش

بردیه

پسر دوم کورش بردیه بود که به زبان امروز برز…

بیشتر بخوانید »