معاصر

شعرا

زندگی نامه محمود کیانوش

محمود کیانوش  در سال ۱۳۱۳ در مشهد دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمود مشرف آزاد تهرانی

محمود مشرف آزاد تهرانی  ملقب به م. آزاد در سال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه منصور اوجی

منصور اوجی در سال ۱۳۱۶ در شیراز دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه منوچهر نیستانی

منوچهر نیستانی در سال ۱۳۱۵ در کرمان دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ید الله رویائی

ید الله رویائی در سال ۱۳۱۱ در روستای جعفر آباد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد حقوقی

محمد حقوقی  در سال ۱۳۱۶ در اصفهان دیده به جهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کاظم سادات اشکوری

کاظم سادات اشکوری در سال ۱۳۱۷ در اشکور بالا از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قیصر امین‏پور

قیصر امین‏پور متولد دوم اردیبهشت ۱۳۳۸ دزفول است .وی تحصیلات…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مستانه سلطانی

مستانه سلطانی  ملقب به ژاله اصفهانی در سال ۱۳۰۰ در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سلمان هراتی

سلمان هراتی در سال ۱۳۳۸ در روستای مرزدشت تنکابن مازندران…

بیشتر بخوانید »