قرن

شعرا

زندگی نامه فرخی سیستانی

ابوالحسن علی بن جولوغ متخلص به فرخی از ردم سیستان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه بابا طاهر

باباطاهر همدانی معروف به بابا طاهر عریان، عارف، شاعر و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حزین لاهیجی

محمدعلی  بن ابوطالب متخلص به حَزین و معروف به شیخ…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عبد الرّحمن جامی

نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد معروف به ،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سیف فرغانی

مولانا سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی ازشاعران استاد قرن هفتم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه انوری

اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف بهانوری ابیوردی و «حجّه‌الحق» از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابن یمین فریومدی

امیر فخرالدین محمود بن امیر یمین‌الدّین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدی،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مهدی حمیدی شیرازی

مهدی حمیدی شیرازی در سال ۱۲۹۳ به دنیا آمد. پدرش…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حمید مصدق

حمید مصدق بهمن ۱۳۱۸ در شهرضا متولد شد. چند سال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهراب سپهری

سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در…

بیشتر بخوانید »