قرن

شعرا

زندگی نامه صباحی کاشانی

حاج سلیمان از شعرای معروف دوره زندیه است که با…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صبوری خراسانی

حاجی میرزا محمد کاظم فرزند حاجی محمد باقر کاشانی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رنجی تهرانی

هادی فرزند مهدی در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صحبت لاری

ملا محمد باقر به سال ۱۱۲۸ – ۱۱۶۲ هجری –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهیلی تبریزی

میرزا احمد از شاعران خوش ذوق و از مشروطه خواهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دانش مشهدی

میرزا رضی ، پسر میزا ابوتراب از شاعران نازک خیال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صغیر اصفهانی

محمد حسین فرزند اسد الله به سال ۱۲۷۱ در اصفهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سلطان ولد

احمد ملقب به بهاء الدین پسر جلال الدین مولوی است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زرگر اصفهانی

رضا ملقب به نجیب الدین از مشاهیر سلسله ذهبیه بوده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زکی شیرازی

عبالله پسر ابوتراب از فضلا و عرفای بزرگ شیراز است…

بیشتر بخوانید »