قرن

شعرا

زندگی نامه روز بهان شیرازی

شیخ ابو محمد ار علما و عرفای بزرگ شیراز است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شفائی اصفهانی

حسن ملقب به شرف الدین ، معروف به حکیم شفائی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه دهقان سامانی

میرزاابوالفتح خان ملقب به سیف الشعرا از سخنوران خوش ذوق…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زکی مراغه ایی

لطف الدین از شاعران او استادان نامدار سده ششم هجریست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صفی اصفهانی

آقا صفی معروف به صفیا فرزند خواجه قاسم از شعرای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رحمت شیرازی

میرزا عبدالله پسر میرزا محمود حکیم ، پسر میرزا شفیع…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رفیق اصفهانی

ملا حسین از شاعران چیره دست اصفهان بود وی در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواری تبریزی

خواری از شاگردان لسان شیرازی است . شاعری نازک خیال…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رهی اصفهانی

محمد ابراهیم از شاعران دوره قاجاریه است وی در شهر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شریف تبریزی

شریف تبریزی از شاعران چیره دست تبریز است وی در…

بیشتر بخوانید »