قرن

شعرا

زندگی نامه قناری خلخالی

احمد معروف به شیخ احمد خلخالی از گویندگان سده دهم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ادیب نیشابوری

عبدالجواد نیشابوری، ادیب، مدرس، شاعر نامدار در دوره مشروطیت! در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مهدی رضائی

مهدی رضائی  در دهم شهریور ماه ۱۳۵۷ در جویم دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه میزا حسن خان وثوق ملقب به وثوق

میزا حسن خان وثوق  ملقب به وثوق الدوله ، متخلص…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد زهری

محمد زهری در سال ۱۳۰۵ در روستای عباس آباد نزدیک…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اسماعیل ‌خویی‌

اسماعیل ‌خویی‌، در نهـم تیرماه ۱۳۱۷‌ در مشهـد زاده شد‌.…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کوهی شیرازی

شیخ علی معروف به بابا کوهی از شعرا و عرفای…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی

ابوالحسن قابوس بن وشمگیر بن زیار ملقب به شمس المعالی،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه امیر ابویحیی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج شناخته‌شده به طاهِرِ چَغانی

امیر ابویحیی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج شناخته‌شده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو محمد بدیع بن محمد بلخی

  ابو محمد بدیع بن محمد بلخی مداح و معاصر…

بیشتر بخوانید »