قرن

شعرا

زندگی نامه تُرک کِشی ایلاقی

تُرک کِشی ایلاقی یا ترک کَشی ایلاقی یکی از شاعران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عاشق اصفهانی

آقا محمد یکی از بهترین و معروفترین غزلسرابان دوره افشاریه…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عبرت نائینی

میرزا محمد علی فرزند عبدالخالق نائینی به سال ۱۲۴۵ –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه چراغعلی فیروزی

چراغعلی فیروزی در اول فروردین ماه ۱۳۵۱ در بنارویه به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه منوچهر شیبانی

منوچهر شیبانی در سال ۱۳۰۳ در کاشان متولد شد شهری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمدصادق ادیب الممالک فراهانی

محمدصادق ادیب الممالک فراهانی، فرزند حسین ملقب به امیرالشعرا و…

بیشتر بخوانید »