خوانندهقرن یک هجری - 1 الی 97 شمسی -موسیقیداننوازنده

زندگی نامه سائب خاثر

اصلا ایرانی و پدرش بشاء از بردگان آزاد شده بود سائب مانند نشیط فارسی از غلامان عبد الله بن جعفر بن ابی الب بود.

سائب به دستور عبد الله بن جعفر آواز عربی را از نشیط فارسی که تازه به مدینه آمده بود آموخت . ابتدا آواز را بدون همراهی ساز میخواند و ضرب آن را با چوبی که روی زمین می نواخت حفظ میکرد. بعد ها عود آموخت و اول  کسی است که در مدینه عود ساخته و نواخته است .

صاحب آغانی مینویسد : او نخستین کسی است که همراهی ساز را با آواز در میان اعراب معمول داشت . سائب خاثری تحت تاثیر نشیط و آهنگهای ایرانی او نخستین آهنگ عربی را به نام ثقیل با قواعد صحیح و میزان ملایم ابداع کرده است . این موسیقیدان استاد و بنام ایرانی در زمان نخستین خلفای بنی امیه میزیسته و در دستگاه معاویه و یزید راه یافته و برای آنان خوانندگی کرده است

سائب خاثر  شاگردان فراوانی تربیت کرد و تربیت شدگان او و دیگر اساتید موسیقی ایرانی در کشور های عربی آواز را بدون انحراف از اصول ایرانی آن در میان اعراب رواج دادند و عده ای از خوانندگان معروف عرب نیز شاگرد او بوده اند مانند : معبد ، عزه المیلاء

.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *