زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه خواجه ابوطالب بلغانی

خواجه ابوطالب بلغانی در سال ۱۱۱۶ – ۱۱۵۰ هجری –…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابواسحاق کسائی

ارج مجدالدین ابو الحسن یا ابواسحاق کسائی مرورزی  در سوم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه معنوی بخارائی

معنوی بخارائی شاعر قرن چهار هجری که در اواخر دوره…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد حسن معیری

محمد حسن معیری در دهم اردیبهشت ماه ۱۲۸۸ در تهران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمدصادق ادیب الممالک فراهانی

محمدصادق ادیب الممالک فراهانی، فرزند حسین ملقب به امیرالشعرا و…

بیشتر بخوانید »
نقاش

زندگی نامه مولانا عبد الله شیرازی

مولانا عبد الله شیرازی در تذهیب و ترتیب سر لوحها…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مغربی تبریزی

محمد شیرین ملقب به شمس الدین فرزند عز الدین در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صفی علیشاه

حاجی میرزا محمد حسن ملقب به صفی علیشاه فرزند محمد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه فضولی بغدادی

محمد فرزند سلیمان از شاعران قوی مایه سده دهم هجریست…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مجیر بیقانی

مجیر الدین از گویندگان بنام سده ششم هجریست . زادگاه…

بیشتر بخوانید »