زندگینامه بزرگان ایران زمین

معرفی و زندگی نامه بزرگان ایران زمین

شعرا

زندگی نامه گلشنی آذربایجانی

شیخ ابراهیم فرزند محمد در سال ۸۰۶ – ۸۳۰ هجری…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا میر علی

مولانا میر علی از سادات عظام حسینی دارالسلطنه هرات است.…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اسرار سبزواری

ملا هادی معروف به حاج ملا هادی سبزواری فرزند حاج…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه نعیم اصفهانی

نعیم اصفهانی در سال  1234 – 1272 هجری – دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مهدی رضائی

مهدی رضائی  در دهم شهریور ماه ۱۳۵۷ در جویم دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حسن هنرمندی

حسن هنرمندی در سال ۱۳۰۷ شمسی در طالقان دیده به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه محمد عبده کاتب

محمد عبده کاتب دبیر بغراخان از ملوک خانیه در ورارود…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو منصور محمد بن احمد طوسی شناخته‌شده به دقیقی

ابو منصور محمد بن احمد طوسی شناخته‌شده به دقیقی شاعر…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالمظفر نصر بن محمد ملقب به استغنائی نیشابوری

  ابوالمظفر نصر بن محمد ملقب به استغنائی نیشابوری شاعر…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه فارابی – معلم ثانی

محمد معروف به ابو نصر فارابی در وسیج فاراب واقع…

بیشتر بخوانید »