رزم ایرانیان و تورانیان

آگاه یافتن اسفندیار از کشته شدن زریر

پس آگاهى آمد باسفندیار

که کشته شد آن شاه نیزه‏گزار

پدرت از غم او بکاهد همى

کنون کین او خواست خواهد همى‏

همى گوید آن کس کجا کین اوى

بخواهد نهد پیش دشمنش روى‏

مر او را دهم دخترم را هماى

وُ کرد ایزدش را برین بر گواى‏

کى نامور دست بر دست زد

بنالید ازان روزگاران بد

همه ساله زین روز ترسیدمى

چو او را برزم اندرون دیدمى‏

دریغا سوارا گوا مهترا

که بختش جدا کرد تاج از سرا

پس آگاهى آمد باسفندیار

که کشته شد آن شاه نیزه‏گزار

پدرت از غم او بکاهد همى

کنون کین او خواست خواهد همى‏

همى گوید آن کس کجا کین اوى

بخواهد نهد پیش دشمنش روى‏

مر او را دهم دخترم را هماى

وُ کرد ایزدش را برین بر گواى‏

کى نامور دست بر دست زد

بنالید ازان روزگاران بد

همه ساله زین روز ترسیدمى

چو او را برزم اندرون دیدمى‏

دریغا سوارا گوا مهترا

که بختش جدا کرد تاج از سرا

که کشت آن سیه پیل نستوه را

که کند از زمین آهنین کوه را

درفش و سر لشکر و جاى خویش

برادرش را داد و خود رفت پیش‏

بقلب اندر آمد بجاى زریر

بصف اندر استاد چون نرّه شیر

بپیش اندر آمد میان را ببست

گرفت آن درفش همایون بدست‏

برادرش بد پنج دانسته راه

همه از در تاج و همتاى شاه‏

همه ایستادند در پیش اوى

که لشکر شکستن بدى کیش اوى‏

بآزادگان گفت پیش سپاه

که اى نامداران و گردان شاه‏

نگر تا چه گویم یکى بشنوید

بدین خداى جهان بگروید

نگر تا نترسید از مرگ و چیز

که کس بى‏زمانه نمردست نیز

کرا کشت خواهد همى روزگار

چه نیکوتر از مرگ در کارزار

بدانید یک سر که روزیست این

که کافر پدید آید از پاک دین‏

شما از پس پشتها منگرید

مجویید فریاد و سر مشمرید

نگر تا نبینید بگریختن

نگر تا نترسید ز آویختن‏

سر نیزه‏ها را برزم افگنید

زمانى بکوشید و مردى کنید

بدین اندرون بود اسفندیار

که بانگ پدرش آمد از کوهسار

که اى نامداران و گردان من

همه مر مرا چون تن و جان من‏

مترسید از نیزه و گرز و تیغ

که از بخش مان نیست روى گریغ‏

بدین خدا اى گو اسفندیار

بجان زریر آن نبرده سوار

که آید فرود او کنون در بهشت

که من سوى لهراسپ نامه نوشت‏

پذیرفتم اندرز آن شاه پیر

که گر بخت نیکم بود دستگیر

که چون بازگردم ازین رزمگاه

باسفندیارم دهم تاج و گاه‏

سپه را همه پیش رفتن دهم

ورا خسروى تاج بر سر نهم‏

چنانچون پدر داد شاهى مرا

دهم همچنان پادشاهى ورا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن