رزم ایرانیان و تورانیان

باز آمدن گشتاسپ به بلخ

کى نامبردار فرخنده شاه

سوى گاه باز آمد از رزمگاه‏

ببستور گفتا که فردا پگاه

سوى کشور نامور کش سپاه‏

بیامد سپهبد هم از بامداد

بزد کوس و لشکر بنه برنهاد

بایران زمین باز کردند روى

همه خیره دل گشته و جنگجوى‏

همه خستگان را ببردند نیز

نماندند از خواسته نیز چیز

بایران زمین باز بردندشان

بدانا پزشکان سپردندشان‏

چو شاه جهان باز شد باز جاى

بپور مهین داد فرّخ هماى‏

سپه را ببستور فرخنده داد

عجم را چنین بود آیین و داد

کى نامبردار فرخنده شاه

سوى گاه باز آمد از رزمگاه‏

ببستور گفتا که فردا پگاه

سوى کشور نامور کش سپاه‏

بیامد سپهبد هم از بامداد

بزد کوس و لشکر بنه برنهاد

بایران زمین باز کردند روى

همه خیره دل گشته و جنگجوى‏

همه خستگان را ببردند نیز

نماندند از خواسته نیز چیز

بایران زمین باز بردندشان

بدانا پزشکان سپردندشان‏

چو شاه جهان باز شد باز جاى

بپور مهین داد فرّخ هماى‏

سپه را ببستور فرخنده داد

عجم را چنین بود آیین و داد

بدادش از آزادگان ده هزار

سواران جنگى و نیزه‏گزار

بفرمود و گفت اى گو رزمساز

یکى بر پى شاه توران بتاز

بایتاش و خلّج‏ستان بر گذر

بکش هرک یابى بکین پدر

ز هر چیز بایست بردش بکار

بدادش همه بى‏مر و بى‏شمار

هم آنگاه بستور برد آن سپاه

وُ شاه جهان را بر تخت و گاه‏

نشست و کیى تاج بر سر نهاد

سپه را همه یک سره بار داد

در گنج بگشاد و ز خواسته

سپه را همه کرد آراسته‏

سران را همه شهرها داد نیز

کسى را نماند هیچ ناداده چیز

کرا پادشاهى سزا بد بداد

کرا پایه بایست پایه نهاد

چو اندر خور کارشان داد ساز

سوى خانهاشان فرستاد باز

خرامید برگاه و باره ببست

بکاخ شهنشاهى اندر نشست‏

بفرمود تا آذر افروختند

برو عود و عنبر همى سوختند

زمینش بکردند از زرّ پاک

همه هیزمش عود و عنبرش خاک‏

همه کاخ را کام اندام کرد

پسش خان گشتاسپیان نام کرد

بفرمود تا بر در گنبدش

بدادند جاماسپ را موبدش‏

سوى مرز دارانش نامه نوشت

که ما را خداوند یافه نهشت‏

شبان شده تیره مان روز کرد

کیان را بهر جاى پیروز کرد

بنفرین شد ارجاسپ ناآفرین

چنین است کار جهان آفرین‏

چو پیروزى شاهتان بشنوید

گزیتى بآذرپرستان دهید

چو آگاه شد قیصر آن شاه روم

که فرّخ شد آن شاه و ارجاسپ شوم‏

فرسته فرستاد با خواسته

غلامان و اسپان آراسته‏

شه بت‏پرستان و رایان هند

گزینش بدادند شاهان سند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *