متن کامل شاهنامه فردوسی

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن پشنگ نزدیک پدر، افراسیاب

بروز چهارم چو شد کار تنگ بپیش پدر شد دلاور…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ دادن کى‏خسرو، جهن را

چو از جهن پیغام بشنید شاه همى کرد خندان بدو…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رسیدن کى‏خسرو به گنگ‏دژ

سپه را بیاراست و روزى بداد ز یزدان نیکى دهش…

بیشتر بخوانید »
گشتاسب

دادن قیصر کتایون را به گشتاسب

چو بشنید قیصر بران بر نهاد که دخت گرامى بگشتاسپ…

بیشتر بخوانید »