داستان رستم و شغاد

آغاز داستان رستم و شغاد

یکى پیر بد نامش آزاد سرو

که با احمد سهل بودى بمرو

دلى پر ز دانش سرى پر سخن

زبان پر ز گفتارهاى کهن‏

کجا نامه خسروان داشتى

تن و پیکر پهلوان داشتى‏

بسام نریمان کشیدى نژاد

بسى داشتى رزم رستم بیاد

بگویم کنون آنچ ازو یافتم

سخن را یک اندر دگر بافتم‏

اگر مانم اندر سپنجى سراى

روان و خرد باشدم رهنماى‏

سر آرم من این نامه باستان

بگیتى بمانم یکى داستان‏

بنام جهاندار محمود شاه

ابو القاسم آن فرّ دیهیم و گاه‏

یکى پیر بد نامش آزاد سرو

که با احمد سهل بودى بمرو

دلى پر ز دانش سرى پر سخن

زبان پر ز گفتارهاى کهن‏

کجا نامه خسروان داشتى

تن و پیکر پهلوان داشتى‏

بسام نریمان کشیدى نژاد

بسى داشتى رزم رستم بیاد

بگویم کنون آنچ ازو یافتم

سخن را یک اندر دگر بافتم‏

اگر مانم اندر سپنجى سراى

روان و خرد باشدم رهنماى‏

سر آرم من این نامه باستان

بگیتى بمانم یکى داستان‏

بنام جهاندار محمود شاه

ابو القاسم آن فرّ دیهیم و گاه‏

خداوند ایران و نیران و هند

ز فرّش جهان شد چو رومى پرند

ببخشش همى گنج بپراگند

بدانایى از گنج نام آگند

بزرگست و چون سالیان بگذرد

ازو گوید آن کس که دارد خرد

ز رزم و ز بزم و ز بخش و شکار

ز دادش جهان شد چو خرّم بهار

خنک آنک بیند کلاه ورا

همان بارگاه و سپاه ورا

دو گوش و دو پاى من آهو گرفت

تهى دستى و سال نیرو گرفت‏

ببستم برین گونه بدخواه بخت

بنالم ز بخت بد و سال سخت‏

شب و روز خوانم همى آفرین

بران دادگر شهریار زمین‏

همه شهر با من بدین یاورند

جز آن کس که بد دین و بد گوهرند

که تا او بتخت کیى بر نشست

در کین و دست بدى را ببست‏

بپیچاند آن را که بیشى کند

و گر چند بیشى ز پیشى کند

ببخشاید آن را که دارد خرد

ز اندازه روز بر نگذرد

ازو یادگارى کنم در جهان

که تا هست مردم نگردد نهان‏

بدین نامه شهریاران پیش

بزرگان و جنگى سواران پیش‏

همه رزم و بزمست و راى و سخن

گذشته بسى روزگار کهن‏

همان دانش و دین و پرهیز و راى

همان رهنمونى بدیگر سراى‏

ز چیزى کزیشان پسند آیدش

همین روز را سودمند آیدش‏

کزان برتران یادگارش بود

همان مونس روزگارش بود

همى چشم دارم بدین روزگار

که دینار یابم من از شهریار

دگر چشم دارم بدیگر سراى

که آمرزش آید مرا از خداى‏

که از من پس از مرگ ماند نشان

ز گنج شهنشاه گردنکشان‏

کنون باز گردم بگفتار سرو

فروزنده سهل ماهان بمرو

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن