شاپور ذو الاكتاف

شناختن ایرانیان، شاپور را و گرد کردن او سپاه را

ببود آن شب و خورد و گفت و شنید

سپیده چو از کوه سر بر کشید

چو زرّین درفشى بر آورد راغ

بر میهمان شد خداوند باغ‏

بدو گفت روز تو فرخنده باد

سرت برتر از ابر بارنده باد

سزاى تومان جایگاهى نبود

بآرام شایسته گاهى نبود

چو مهمان درویش باشى خورش

نیابى نه پوشیدن و پرورش‏

بدو گفت شاپور کاى نیک بخت

من این خانه بگزیدم از تاج و تخت‏

یکى زند و است آر با بر سمت

بزمزم یکى پاسخى پر سمت‏

بیاورد هرچش بفرمود شاه

بیفزود نزدیک شه پایگاه‏

ببود آن شب و خورد و گفت و شنید

سپیده چو از کوه سر بر کشید

چو زرّین درفشى بر آورد راغ

بر میهمان شد خداوند باغ‏

بدو گفت روز تو فرخنده باد

سرت برتر از ابر بارنده باد

سزاى تومان جایگاهى نبود

بآرام شایسته گاهى نبود

چو مهمان درویش باشى خورش

نیابى نه پوشیدن و پرورش‏

بدو گفت شاپور کاى نیک بخت

من این خانه بگزیدم از تاج و تخت‏

یکى زند و است آر با بر سمت

بزمزم یکى پاسخى پر سمت‏

بیاورد هرچش بفرمود شاه

بیفزود نزدیک شه پایگاه‏

بزمزم بدو گفت بر گوى راست

کجا موبِد موبد اکنون کجاست‏

چنین داد پاسخ و را باغبان

که اى پاک دل مرد شیرین زبان‏

دو چشمم ز جایى که دارم نشست

بدان خانه موبدان موبدست‏

نهانى بپالیزبان گفت شاه

که از مهترِ ده گِل مهره خواه‏

چو بشنید زو این سخن باغبان

گِل و مشک و مى خواست و آمد دمان‏

جهاندار بنهاد بر گِل نگین

بدان باغبان داد و کرد آفرین‏

بدو گفت کین گِل بموبد سپار

نگر تا چه گوید همه گوش دار

سپیده دمان مرد با مهر شاه

بر موبدِ موبد آمد پگاه‏

چو نزدیک درگاه موبد رسید

پراگنده گردان و در بسته دید

بآواز زان بارگه بار خواست

چو بگشاد در باغبان رفت راست‏

چو آمد بنزدیک موبد فراز

بدو مهره بنمود و بردش نماز

چو موبد نگه کرد و آن مهره دید

ز شادى دل راى زن بر دمید

و زان پس بران نام چندى گریست

بدان باغبان گفت کاین مهر کیست‏

چنین داد پاسخ که اى نامدار

نشسته بخان منست این سوار

یکى ماه با وى چو سرو سهى

خردمند و با زیب و با فرّهى

بدو گفت موبد که اى نامجوى

نشانِ که دارد ببالا و روى‏

بدو باغبان گفت هر کو بهار

بدیدست سرو از لب جویبار

دو بازو بکردار ران هیون

برش چون بر شیر و چهرش چو خون‏

همى رنگ شرم آید از مهر اوى

همى زیب تاج آید از چهر اوى‏

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *