شهریار

گزیده اشعار شهریار

مرغ بهشتی

شبی را با من ای ماه سحرخیزان سحرکردی سحر چون…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

کاش یارب

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی کاش…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

یکشب با قمر

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست آری قمر امشب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جلوه جلال

شبست و چشم من و شمع اشکبارانند مگر به ماتم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

تو بمان و دگران

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

گوهر فروش

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم تو شدی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شاعر افسانه

نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم سر پیش هم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

وای وای من

هر دم چو توپ می زندم پشت پای وای کس…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دیگجوش

اگر چه رند و خراب و گدای خانه به دوشم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

با روح صبا

ای صبا با توچه گفتند که خاموش شدی چه شرابی…

بیشتر بخوانید »