شهریار

گزیده اشعار شهریار

ساز حبیب

صدای سوز دل شهریار و ساز حبیب چه دولتی است…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شرم و عفت

نالدم پای که چند از پی یارم بدوانی من بدو…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

گله عاشق

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

افسانه شب

ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد سیمای شب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

وداع جوانی

جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد وداع جاودانی حسرتا…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

طوطی خوش لهجه

مایه حسن ندارم که به بازار من آئی جان فروش…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چشمه قاف

از همه سوی جهان جلوه او می بینم جلوه اوست…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چراغ هدایت

کنون که فتنه فرا رفت و فرصتست ای دوست بیا…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

جلوه جواله

این همه جلوه و در پرده نهانی گل من وین…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دل درویش نوازت

ای چشم خمارین، تو و افسانه نازت وی زلف کمندین…

بیشتر بخوانید »