داستان کوتاه

پند آموز

بهترین نقاشی از آرامش

پادشاهی جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

دختر خسته و ماجرای هویج ، تخم مرغ و قهوه

دختری از سختی های زندگی به پدرش گله می کرد.…

بیشتر بخوانید »
زیبا

مشقام

معلم عصبی دفتر رو روی میز کوبید و داد زد……

بیشتر بخوانید »
پند آموز

زیباترین قلب

مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا می‌کرد که…

بیشتر بخوانید »
زیبا

کاسه آش

شاه تهماسب یکم فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

ای آیینه! من مال خدا هستم

چندین سال پیش بود. ما در یک خانواده خیلی فقیر…

بیشتر بخوانید »
زیبا

زنان راضی شدنی نیستند

یک مرکز خرید وجود داشت که زنان می توانستند به…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

قشنگ متفاوت باش

شیوانا در گوشه ای از بازار مشغول خرید بود. پسر…

بیشتر بخوانید »
زیبا

دوستت دارم مادر

مامان و بابا داشتند تلویزیون تماشا می کردند که مامان…

بیشتر بخوانید »
پند آموز

پیر عاقل

پیرمردی ۹۲ ساله که سر و وضع مرتبی داشت در…

بیشتر بخوانید »