ملک الشعرا

خطاط

زندگی نامه بهار شروانی

میرزا نصر الله معروف به بهار شروانی یکی از گویندگان…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه همگر شیرازی

خواجه مجد الدین یکی از بزرگترین شاعران و سخن شناسان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان

ملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان در اوایل قرن هشتم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی

ملک الشعرا میرزا ابوطالب کلیم کاشانی ، مشهور ب طالبای…

بیشتر بخوانید »