جشن های ایرانیان

جشن های ایرانیان

جشن فروردگان

نام این جشن را پارسیان هند موکتاد گویند و زرتشتیان…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن فصلی یا گهنبار همس پت میدیم

جشن فصلی یا گهنبار همس پت میدیم : زرتشتیان این…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن مینومانتره سپند

این جشن در روز ۲۹ اسفند هر سال برگزار می…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن اوردادسال

این جشن در روز ششم اسفند ماه گرفته میشود و…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن سپندارمذ

این جشن در روز پنجم اسفند ماه به انگیزه همنام…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

چهار شنبه سوری

درایران از جمله جشن های آتش که به جا مانده…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن سده

جشن سده : این جشن در آبان روز از بهمن…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن

جشن های زیادی در روزگاران دور و نزدیک در ایران…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

نوروز

گاهشمار به صورت کنونی در سال ۱۳۰۴ در ایران پدیدار…

بیشتر بخوانید »
جشن های ایرانیان

جشن آذرگان

در روز نهم آذر ماه به موج هم نام بودن…

بیشتر بخوانید »