حافظ

دیوان حافظ

طریق ادب

منم که گوشه میخانه خانقاه من است دعای پیر مغان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سرا پرده محبت

دل سراپرده محبت اوست دیده آیینه دار طلعت اوست من…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

زلف دلکش

دارم امید عاطفتی از جانب دوست کردم جنایتی و امیدم…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

گوی فصاحت

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت بشکست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آتش دل

آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

مژه گل

رونق عهد شباب است دگر بستان را می‌رسد مژده گل…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

طلب یار

ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است ببین که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

خال سیمای جانان

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست چشم میگون…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آستانه عشق

آن پیک نامور که رسید از دیار دوست آورد حرز…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نسیم بهشت

کنون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب…

بیشتر بخوانید »