حافظ

دیوان حافظ

باده حلال

گل در بر و می در کف و معشوق به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

مونس جان

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست دل سودازده…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سپید رو و سیاه گیسو

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج سزد اگر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نام و ننگ

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد گفتا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

تیتر

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

لطف بی نهایت

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شی قدر

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

کوی میکده

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست دری دگر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

قصر اهل

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست بیار باده که…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چین گیسو

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما…

بیشتر بخوانید »