قرن نهم هجری – 776 الی 873 شمسی

شعرا

زندگی نامه الهی اردبیلی

ملا حسین ملقب به کمال الدین فرزند خواجه اشرف  الدین…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه کاتبی نیشابوری

محمد ملقب به شمس الدین فرزند عبدالله معروف به کاتبی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه اشرف مراغه ایی

درویش اشرف ، فرزند ابوعلی حسین مراغه ای از سخنوران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه آذری طوسی

آذری طوسی ٬ فخرالدین حمزه اسفراینی ٬ نویسنده ٬ عارف…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالوفای خوارزمی

ابو الوفای خوارزمی از کبار مشایخ خوارزم بوده . مردم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه بابا فغانی شیرازی

بابا فغانی شیرازی در اوایل نیمه دوم قرن نهم در…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عبد الرّحمن جامی

نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد معروف به ،…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قاسم تبریزی

سید علی ملقب به معین الدین معروف به قاسم انواره…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه گلشنی آذربایجانی

شیخ ابراهیم فرزند محمد در سال ۸۰۶ – ۸۳۰ هجری…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه عبدالحی

خواجه عبدالحی از دارالمومنین استر آباد است دو روش خط…

بیشتر بخوانید »