قرن پنجم هجری – 388 الی 485 شمسی

شعرا

عثمان مختاری غزنوی

عثمان مختاری از شاعران توانا و ادیبان و دانشمندان اوخر سده…

بیشتر بخوانید »
فیلسوف

ابوالحسن بهمنیار

فرزند مرزبان دیلمی آذربایجانی است .بهمنیار از زردشتیان آذربایجان و…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رشید بلخی

ملقب به رشید الدین مشهور به رشید وطواط فرزند عبد…

بیشتر بخوانید »
ریاضیدان

زندگی نامه محمد کرجی

آنچه از زندگی کرجی میدانیم چندان زیاد نیست . باید…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه قطران تبریزی

قطران تبریزی از مشاهیر شاعران ایران در قرن پنجم هجری…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه معزی نیشابوری

امیر الشعرا از شاعران زبان آور و نامبردار خراسان است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه عنصری

عنصری  سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجه عبدالله انصاری

ابو اسماعیل عبد الله بن ابو منصور مست  النصاری  معروف…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی

شیخ ابوالحسن علی بن جعفر بن سلمان خرقانی « یا…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابو سعید ابوالخیر

ابو سعید ابوالخیر  از عارفان بزرگ و مشهور اواخر قرن…

بیشتر بخوانید »