خطاط

خطاط

زندگی نامه مولانا درویش عبدالله

مولانا از خراسان بوده اصلش بلخی است وهمیشه درویش عبدالله…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه مولانا محمد امین منشی

مولانا محمدامین منشی نبیره مولانا ادهم منشی است اما در…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میرزا حسین منشی

میرزا حسین منشی ولد خواجه عنایت الله اصفهانی است پدر…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میرزا کافی

میرزا کافی نسبت وی به سلطان المحقین و استاد الفضلاء…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میرزا محمد

میزا محمدولد علی بیگ سرخ بود عمش زینل کر مدتی…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه قاضی عبدالله خویی

قاضی عبدالله جامع اکثر حیثیات و استعدات بود تعلیق را…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه میرزا محمد حسین

میرزا محمد حسین ولد مرحومی میرزا شکرالله اصفهانی مشهور است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه حکیم رکنا

حکیم رکنا اسمش مسعود است از خانواده حکمت وافاضت است…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه خواجه محمود بن خواجه

خواجه محمود بن خواجه اسحق الشهابی از ریه سیاوسان دارالسلطنه…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه قاضی الوبیگ اردوبادی

اسمش قاضی عماد الاسلام است او نیز شجره نسبت را…

بیشتر بخوانید »