معاصر

شعرا

زندگی نامه سید محمدحسین بهجت تبریزی تخلص شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی تخلص به شهریار (پیش از آن…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رحمت شیرازی

میرزا عبدالله پسر میرزا محمود حکیم ، پسر میرزا شفیع…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه رنجی تهرانی

هادی فرزند مهدی در سال ۱۲۸۶ در تهران متولد شد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سهیلی تبریزی

میرزا احمد از شاعران خوش ذوق و از مشروطه خواهان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صبوری خراسانی

حاجی میرزا محمد کاظم فرزند حاجی محمد باقر کاشانی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه صغیر اصفهانی

محمد حسین فرزند اسد الله به سال ۱۲۷۱ در اصفهان…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر محمد مهدی حفیظی

استاد جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران متولد پنجممرداد ماه ۱۳۱۲…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر محمد علی حفیظی

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران دکتر محمدعلی حفیظی از پزشکان…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی

استاد کرسی آسیب شناسی دانشکده پزشکی دکتر مصطفی حبیبی گلپایگانی…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر ابراهیم چهرازی

استاد کرسی بیماریهای مغزو پی استاد دکتر چهرازی در سال…

بیشتر بخوانید »