جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

کشته شدن شیده بر دست خسرو

فرود آمد از اسب شبرنگ شاه ز سر برگرفت آن…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور

پس آگاهى آمد ز چین و ختن از افراسیاب و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از دست هوم

چو آن شاه را هوم بازو ببست همى بردش از…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم دو سپاه به انبوه

چو خورشید بر زد سر از برج گاو ز هامون…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه افراسیاب به کى‏خسرو

سپهدار ترکان ازان انجمن گزین کرد کار آزموده دو تن‏…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آمدن کاوس و خسرو نزدیک هوم

پر اندیشه شد زان سخن شهریار بیامد بنزدیک پرهیزگار چو…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب

چو نیمى ز تیره شب اندر گذشت سپهر از بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ ایرانیان با تورانیان

ز رستم چو بشنید خسرو سخن یکى دیگر اندیشه افگند…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بار دیگر و کشته شدن او و گرسیوز

زبان دو مهتر پر از گفت و گوى روان پرستنده…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پیروز نامه نوشتن کى‏خسرو به کاوس

بفرمود تا پیش او شد دبیر بیاورد قرطاس و مشک…

بیشتر بخوانید »