جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

پاسخ فرستادن کى‏خسرو افراسیاب را

بفرمود تا قارن نیک خواه شود باز و پاسخ گزارد…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

زنهار دادن خسرو خویشان افراسیاب را

ز لشکر گزین کرد پس بخردان جهان دیده و کاربین…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

باز آمدن کى‏خسرو به نزد نیا

دل پیر زان آگهى تازه شد تو گفتى که بر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم کى‏خسرو با شیده پسر افراسیاب

چو روشن شد آن چادر لاژورد جهان شد بکردار یاقوت…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

نامه خسرو به کاوس به نوید پیروزى

ابا هدیه و نامه مهتران شده یک بیک شاه را…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گرفتار شدن افراسیاب بر دست هوم از نژاد فریدون

از آن پس چنان بود که افراسیاب همى بود هر…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

کشته شدن شیده بر دست خسرو

فرود آمد از اسب شبرنگ شاه ز سر برگرفت آن…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

آگاهى یافتن خسرو از رفتن افراسیاب با سپاه فغفور

پس آگاهى آمد ز چین و ختن از افراسیاب و…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

گریختن افراسیاب از دست هوم

چو آن شاه را هوم بازو ببست همى بردش از…

بیشتر بخوانید »
جنگ بزرگ کی خسرو با افراسیاب

رزم دو سپاه به انبوه

چو خورشید بر زد سر از برج گاو ز هامون…

بیشتر بخوانید »