شهریار

گزیده اشعار شهریار

شتاب شباب

شباب عمر عجب با شتاب می گذرد بدین شتاب خدایا…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چشم مست

برداشت پرده شمعم و پروانه پرگرفت بازار شوق پردگیان باز…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

بمانیم که چه

سایه جان رفتنی استیم بمانیم که چه زنده باشیم و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ارباب زمستان

زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را ولیکن پوست خواهد…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

خوابی و خماریی

دوش در خواب من آن لاله عذار آمده بود شاهد…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دریاچه اشک

طبعم از لعل تو آموخت در افشانیها ای رخت چشمه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

خودپرستی خداپرستی

تا چشم دل به طلعت آن ماه منظر است طالع…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

در کوچه باغات شمران

دل شبست و به شمران سراغ باغ تو گیرم گه…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

در راه زندگانی

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

اخگر نهفته

ای دل به ساز عرش اگر گوش می کنی از…

بیشتر بخوانید »