قرن هفتم هجری 582 الی 679 شمسی

قرن هفتم هجری 582 الی 679 شمسی

عبد المومن اصفهانی

از موسیقیدانان سده هفت هجری است . نوشته اند از…

بیشتر بخوانید »
قرن ششم هجری - 485 الی 582 شمسی

امام فخر الدین طبرستانی  رازی

بعد از ابن زیله بهترین کسی که در باب  اصول…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه روز بهان شیرازی

شیخ ابو محمد ار علما و عرفای بزرگ شیراز است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه سلطان ولد

احمد ملقب به بهاء الدین پسر جلال الدین مولوی است…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه زکی مراغه ایی

لطف الدین از شاعران او استادان نامدار سده ششم هجریست…

بیشتر بخوانید »
خطاط

زندگی نامه همگر شیرازی

خواجه مجد الدین یکی از بزرگترین شاعران و سخن شناسان…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه حسن دهلوی

حسن  دهلوی – سعدی هندوستان – از شاعران بزرگ پارسی…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه همام تبریزی

خواجه همام الدین تبریزی از مشاهیر شعرای آذربایجان ویکی از…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندکی نامه عبید زاکانی

عبید زاکانی قزوینی در اواخر قرن هفتم هجری دیده به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه خواجوی کرمانی

کمال الدین ابوالعطا محمود مرشدی کرمانی مشهور به نخلبند شعرای…

بیشتر بخوانید »