سیاستمداران

پزشکان

زندگی نامه دکتر منوچهر اقبال

استاد کرسی بیماریهای گند زا دکتر اقبال در سال ۱۲۸۷…

بیشتر بخوانید »
سیاستمداران

زندگی نامه حیرت تبریزی

ابوالحسن میرزا معروف به شیخ الرئیس پسر حسام السلطنه پسر…

بیشتر بخوانید »
سیاستمداران

زندگی نامه امیر کبیر

محمد تقی در حدود ۱۱۸۶ در فرهان زاده شد پدرش…

بیشتر بخوانید »