خواص گیاهان

خواص گیاهان

خواص طبی بابونه

خواص درمانی بابونه: بابونه از نظر طب قدیم ایران گرم…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی بابا آدم

((برطرف کننده ی جوش و کورک)) بابا آدم که فیل…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی اوکالیپتوس

((داروی زکام و سرماخوردگی)) اکالیپتوس درختی از تیره موردیها که…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی برگ مو

درخت انگور را “مو” نیز می‌گویند. برگ درخت انگور یا…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی اسفناج

اسفناج، گیاهی است یک ساله، دارای ساقه ای راست، به…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی اسطوخودوس -لاواندر

اسطوخودوس گیاه بومی حوزه مدیترانه می‌باشد و در سرتاسر جنوب…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی آفتاب گردان

هنگانیکه از گیاه آفتاب گردان سخن بمیان می آید معمولا…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی آرتیشو – کنگر فرنگی

آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال…

بیشتر بخوانید »
خواص گیاهان

خواص طبی بامیه

بامیه گیاهی است گرم‌سیری که در نقاط سرد، کم‌رشد و…

بیشتر بخوانید »