گزیده اشعار شهریار

گزیده اشعار شهریار

هفت خوان عشق

سبوکشان که به ظلمات عشق خضر رهند ز جوی آب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

درس محبت

در بهاران سری از خاک برون آوردن خنده ای کردن…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

هجران کشیده ام

دامن مکش به ناز که هجران کشیده ام نازم بکش…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

اشک شوق

دیر آمدی که دست ز دامن ندارمت جان مژده داده…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

وحشی شکار

تا کی در انتظار گذاری به زاریم باز آی بعد…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

پریشان روزگاری

زلف او برده قرار خاطر از من یادگاری من هم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

حرم قدس

روی در کعبه این کاخ کبود آمده ایم چون کواکب…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

او بود و او نبود

اشکش چکید و دیگرش آن آبرو نبود از آب رفته…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

کنج فنا

سری به سینه خود تا صفا توانی یافت خلاف خواهش…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شتاب شباب

شباب عمر عجب با شتاب می گذرد بدین شتاب خدایا…

بیشتر بخوانید »