گزیده اشعار شهریار

گزیده اشعار شهریار

سرود ساربان

بهار آمد که بازم گل به باغ و بوستان خواند…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

غروب و مهتاب دریا

ای ماه شب دریا ای چشمه زیبائی یک چشمه و…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

یاد قدیم

یادم نکرد و شاد حریفی که یاد از او یادش…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

لاله سیراب

نفسی داشتم و ناله و شیون کردم بی تو با…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

دستم به دامانت

نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانت که…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

من و ما

مهتاب و سرشکی به هم آمیخته بودیم خوش رویهم آن…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ماه کلیسا

ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری سینه مریم و سیمای…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

شیدائی

رندم و شهره به شوریدگی و شیدائی شیوه ام چشم…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

ای شیراز

دیدمت دورنمای در و بام ای شیراز سرم آمد به…

بیشتر بخوانید »
گزیده اشعار شهریار

چه میکشم!

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم…

بیشتر بخوانید »