زال

زال

لشکر کشیدن زال سوى افراسیاب‏

بزد مهره در جام بر پشت پیل ازو بر شد…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن زال از مرگ نوذر

بگستهم و طوس آمد این آگهى که تیره شد آن…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به یارى مهراب‏

فرستاده نزدیک دستان رسید بکردار آتش دلش بر دمید سوى…

بیشتر بخوانید »
زال

نامه نوشتن زال نزدیک سام نمودن چگونگى کار

سپهبد نویسنده را پیش خواند دل آگنده بودش همه بر…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن زال به نزدیک سام

همى راند دستان گرفته شتاب چو پرّنده مرغ و چو…

بیشتر بخوانید »
زال

راى زدن سام با موبدان بر کار زال

چو برخاست از خواب با موبدان یکى انجمن کرد با…

بیشتر بخوانید »
زال

رسیدن سام و دستان به کابل

بگوید که آمد سپهبد ز راه ابا زال با پیل…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى یافتن سیندخت از کار رودابه

میان سپهدار و آن سرو بن زنى بود گوینده شیرین…

بیشتر بخوانید »
زال

آگاهى شدن مهراب از کار دخترش

چو آمد ز درگاه مهراب شاد همى کرد از زال…

بیشتر بخوانید »
زال

گفتار اندر زادن زال

کنون پر شگفتى یکى داستان بپیوندم از گفته باستان‏ نگه…

بیشتر بخوانید »