نویسندگان

شعرا

زندگی نامه قاضی میر احمد

نام جد امی قاضی میر احمد آقا کمال الدین حسین…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر انور شکی

استاد جراحی قفسه صدری استاد دکتر انور- شکی نخستین کسی…

بیشتر بخوانید »
پزشکان

زندگی نامه دکتر ابراهیم چهرازی

استاد کرسی بیماریهای مغزو پی استاد دکتر چهرازی در سال…

بیشتر بخوانید »
معاصر

زندگی نامه حسن مشحون

حسن مشحون در اردیبهشت ماه ۱۲۸۵ در محله ارگ تهران…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه علی نظمی

علی نظمی فرزند حسین در سال ۱۳۰۶ در تبریز دیده…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه مستوفی قزوینی

احمد ملق به حمد الله فرزند ابی بکر قزوینی از…

بیشتر بخوانید »
معاصر

علیرضا شاپور شهبازی

علیرضا شاپور شهبازی در خانواده ای اصیل در شیراز متولد…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه ابوالوفای خوارزمی

ابو الوفای خوارزمی از کبار مشایخ خوارزم بوده . مردم…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه شیخ احمد جام

شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامقی ترشیزی معروف به…

بیشتر بخوانید »
شعرا

زندگی نامه امام محمد غزّالی

حجه الاسلام، ابو حامد، امام محمد غزّالی طوسی، بزرگمردی که…

بیشتر بخوانید »