تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

علل جنگ با بابل

سالهایی که سردار کار آزموده و جنگاور پارس در سرزمین…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

پیروزی های هارپاکوس بر یونانیان آسیا

چندی نگذشت که بازارس بیمار شد و درگذشت و سپهبد…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

شورش ساردیس

هنوز کورش در راه بود که پاکتیاس ناسپاسی کرد .…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن شهر های یونانی آسیا

چون شهر های یونانی آسیا فرمانبرداری بی چون و چرای…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

گشودن ساردیس

اسپارتیان خود را در آن هنگام با آرگوسیان در زد…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

جنگ ساردیس

شهر سادیس در دشت پهناوری که رود هرموس از میان…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

آغاز جنگ پتریا

دو سپاه در پتریا باهم در آویختند کرزوس فرماندهی کار…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

جنگ پتریا

از نوشته هرودتوس بر می آید که جنگ پتریا پنج…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

علل جنگ ایران و لودیه

جنگ ایران و لودیه دو ریشه بزرگ داشت : نخست…

بیشتر بخوانید »
تمام جنگ های امپراطوری هخامنشیان

نتیجه پیروزی کورش بر ماد

باید دانست که پیروزی کورش در سال ۵۵۰ سرنوشت تاریخ…

بیشتر بخوانید »