حافظ

دیوان حافظ

سرو سیم اندام

ساقیا برخیز و درده جام را خاک بر سر کن…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

آرامگه یار

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست منزل آن مه عاشق…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

قحط وفا

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است وز…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

چشم صراحی

اگر چه باده فرح بخش و باد گل‌بیز است به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شوق ساغر

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

ارزش خرمن عمر

جز آستان توام در جهان پناهی نیست سر مرا بجز…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شمع محفل امن

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

طالع نامور

ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که کردی مرواد…

بیشتر بخوانید »