حافظ

دیوان حافظ

بهای بوسه

درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نسیم می

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت کار چراغ…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شمع آفتاب

صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

شمع دل

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست مست از…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

غم جانانه

سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

باده حلال

گل در بر و می در کف و معشوق به…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

مونس جان

تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست دل سودازده…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

سپید رو و سیاه گیسو

تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج سزد اگر…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

نام و ننگ

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد گفتا…

بیشتر بخوانید »
دیوان حافظ

تیتر

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را…

بیشتر بخوانید »